Văn bản này mô tả các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và email của chúng tôi.

Trong tài liệu này, thuật ngữ “chúng tôi” đề cập đến Daily Aqua. Khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ đường phố, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành.

Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau từ bạn:

 • Thông tin liên lạc như tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố và số điện thoại
 • Thông tin thanh toán như số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán
 • Thông tin nhân khẩu học như tuổi, giới tính, sở thích, quốc gia
 • Các định danh duy nhất như tên người dùng và mật khẩu
 • Ưu tiên và các thông tin khác như danh sách mong muốn sản phẩm, lịch sử đặt hàng, ưu tiên tiếp thị và nhà cung cấp điện thoại di động

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để:

 • Hoàn thành đơn hàng của bạn
 • Gửi cho bạn một xác nhận đơn hàng
 • Quản trị tài khoản của bạn
 • Gửi cho bạn thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu
 • Trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng, câu hỏi và mối quan tâm
 • Cải thiện các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến thanh toán bạn thực hiện trực tuyến
 • Để cập nhật cho bạn về việc giao sản phẩm, cho dù được bán thông qua các kênh của chúng tôi hay người bán bên thứ ba và cho mục đích hỗ trợ khách hàng

Thu thập những thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác như đèn hiệu web để theo dõi các lượt truy cập, tùy chọn và thông tin hồ sơ của bạn. Thông tin này được sử dụng để làm cho trang web của chúng tôi dễ sử dụng hơn, cải thiện quảng cáo của chúng tôi và để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và thuận tiện hơn.

Sự an toàn

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn chung được chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình và sau khi thanh toán.

Cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không thể cập nhật dữ liệu cá nhân thông qua tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web, email hoặc đường dây nóng.

Quyền Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Daily Aqua

BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý DAILY AQUA CÓ QUYỀN TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỐI VỚI PHÁP LÝ, QUY ĐỊNH, CHÍNH PHỦ, THUẾ, CẢNH SÁT HỖ TRỢ TƯ PHÁP HOẶC NHỮNG CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ THẨM QUYỀN, NẾU DAILY AQUA NHẬN THẤY CÓ CƠ SỞ ĐỂ TIN RẰNG TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN LÀ THỰC SỰ CẦN THIẾT NHẰM TUÂN THEO NGHĨA VỤ, YÊU CẦU HAY TRÁCH NHIỆM, DÙ TỰ NGUYỆN HAY BẮT BUỘC. THEO GIẤY PHÉP ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG BAN HÀNH, BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG HOẶC KIỆN DAILY AQUA VỀ VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN.

Thắc Mắc Về Chính Sách Bảo Mật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, hãy liên hệ với Daily Aqua bằng cách để lại Feedback qua website hoặc email của chúng tôi.