Chúng tôi sử dụng cookie cho nhiều mục đích trên các trang web và trong thông tin liên lạc email của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của bạn.

‘Cookie’ là gì?

Cookie là các tệp thông tin nhỏ được trình duyệt lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Mỗi khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi, trình duyệt web của bạn gửi những cookie này trở lại cho chúng tôi để chúng tôi có thể tùy chỉnh trải nghiệm của bạn sao cho phù hợp hơn với sở thích và tùy chọn hoặc chỉ đơn giản là hỗ trợ bạn đăng nhập để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Nhiệm vụ của Cookie là gì?

Mục đích của cookie là ghi nhớ các tùy chọn mà bạn đã chọn trong lần truy cập trước vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng dùng cookie để ghi nhớ những truy cập mà bạn quan tâm hoặc ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn.

Cách điều chỉnh cài đặt Cookie của bạn

Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn chấp nhận cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.

Điều gì xảy ra nếu Cookie bị vô hiệu hóa?

Nếu bạn chặn hoặc xóa cookie, chúng tôi có thể không khôi phục được bất kỳ tùy chọn hoặc cài đặt tùy chỉnh nào bạn đã chỉ định trước đó và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn sẽ bị hạn chế.